Číslo účtu: 2700247388
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: 777

Částka je připisována na podnikatelský účet u Fio Banka a.s.. Doklad je zaslán na požádání, kontaktujte mne s fakturačními údaji.

Děkuji